Entegre Sivrisinek Kontrolü

FiZİKSEL, MEKANİK VE KÜLTÜREL TEDBİRLER

 • Vektörün konak ile olan temasını kırmak Sivrisinek popülasyonunu azaltmak
 • Çevre düzenlemesi ve korunma yöntemleri
 • Larvaların üreme alanlarının ıslahı
 • Su birikintisi ve bataklıkların kurutulması
 • Su kanallarının su bitkilerinden temizlenmesi
 • Atık su bitkilerinin engellenmesi Meskenlere yönelik mekanik tedbîrler
 • Halkın sivrisinek ve mücadele yöntemleri hakkında bilinçlendirilmesi

SİVRİSİNEK LARVA KONTROLÜ

SİVRİSİNEK LARVA KONTROLÜNÜN ÖNEMİ 
Metamorfoz geçiren sivrisineklerin mücadele edilebilen dönemleri larva ve ergin dönemleridir. Larva mücadelesinde temel amaç; Biyolojik gelişmelerinde, sivrisineklerin ergin hale gelmeden ve zararsız dönemlerinde kontrol edilerek zararlı olan ergin dönem popülasyonunu azaltmaktır. Sivrisineklerin birçok türü için ülkemizde bölgelere göre larval gelişim dönemleri bilimsel olarak belirlenmiştir. Bu süreler ortam sıcaklığı ve rutubete göre değişebilmektedir. Mücadele belirli periyotlar içinde ve düzenli aralıklarla yapılmaktadır. (15-30 günde bir) Hassasiyet test sonuçlarına ve üreme ortamı özelliklerine göre uygulanacak metot ve ürün belirlenerek; İlk jenerasyon çıkışından son jenerasyona kadar mevsim boyunca uygulanmalıdır.
Larva mücadelesinde başarı, reel olarak ergin mücadelesine yansımaktadır.

SİVRİSİNEK LARVA KONTROLÜNÜN AVANTAJLARI

 • Larva yerini ve türünü tespit etmek kolaydır.
 • Üreme yerleri haritalandırılabîlir.
 • Yumurta sayısı tahmin edilebilir.
 • Kısa sürede (birkaç günde) kontrol sağlanabilir.
 • Kontrolün değerlendirmesi kolaydır
 • Koruyucu metottur ve zararsız dönemde mücadeledir
 • İlaçlanacak alan sınırlıdır.
 • İnsektîsît etkisi kontrol altındadır ve kontaminasyonu sınırlıdır.
 • Sorun kaynağında çözülür.
 • Çevresel güvenliği vardır
 • Entegre kontrol stratejisinin en önemli aracıdır.
 • Spesifik etkili larvasitler mevcuttur.

ENTEGRE LARVA KONTROLÜ İÇİN HAZIRLIK

 • Bölgesel popülasyonun ve mevsimsel trendin belirlenmesi
 • Entomolojik verilerin hazırlanması
 • Habitatın tespiti ve havalandırılması (uydu ve yer fotoları ile)
 • Meteorolojik verilerin takibi
 • Uygulama metotlarının seçimi
 • Ürün belirlenmesi ve uygulama programı hazırlanması

LARVA KONTROLÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Tür hassasiyeti
 • Larval gömlek devreleri
 • Popülasyonun yoğunluğu
 • Suyun kalitesi
 • Sıcaklık
 • Vejetasyon (Bitki örtüsü ve yosunlar)

LARVA KONTROLÜNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Erken mücadeleye başlanmalı
 • Mekanik ve kültürel tedbirlerin kullanılması
 • Üreme yerlerinin ortadan kaldırılması
 • Her belediye veya kuruluş kendi entegre mücadele programını uygulamalıdır
 • Alternatif kimyasalların (grupların) kullanılması
 • Dar spektrumlu larvasitlerin kullanılması
 • Modern tekniklerin kullanılması
 • Larvasitlerin optimum kullanılması
 • Seçici etkinin düşürülmesi
 • Larvasitlerin 15-30 günde bir düzenli kullanılması

SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİ 

1- KİMYASAL KONTROL

 • Yer aletleri ile uygulama
 • Pulverizatörle, lineer uygulamada dakikada 45 adım atacak şekilde yürünür.
 • 1 Ha alana şartlarına göre 40-400 Lt karışım uygulanır.
 • Motorlu pulverizatörlerle uygulamalarda mutlaka kalibrasyon yapılması gerekir.

2- BİYOLOJİK KONTROL 

 • Gumbossia balıkları
 • Romanomermis culcivorax
 • Nosema algeae
 • Basilius thuringiensis israilensis H-14
 • Basilius sphaericus