Alan Spreyleri

ALAN SPREYLERİ
Özellikle sivrisinek ve karasinek gibi uçan haşerelere karşı hızlı etkili bir kontrol yöntemidir.
Soğuk (ULV Yöntemi) Sisleme
Termal Sisleme
TERMAL SİSLEME
İnsektisit solüsyonu çok yüksek sıcaklık (500 °C) kullanılarak buharlaştırılır.
Buhar halindeki insektisit solüsyonu dışarıda soğuk hava ile karşılaşınca
yoğunlaşarak, duman (sis) haline gelir.
ULV YÖNTEMİ (SOĞUK SİSLEME)

Damlacıklar insektisit solüsyonunun çok hızlı hareket eden hava yardımıyla parçalanması sonucu oluşur.