Şehir İlaçlama

Ülkemizde şehir ilaçlaması belediyelerin hizmet konusudur. Bu nedenle şehir ilaçlama hizmeti ya belediyelerin bünyesinde yer alan ekip ve ekipmanlar ile ya da devlet ihale kanunu kapsamında hazırlanan hizmet alımı ihaleleri ile yapılamaktadır. Firmamız hizmet alımı ihalelerine iştirak edecek gerekli tüm belge ve sertifikalara sahiptir.

Şehirler gibi toplu yerleşim alanlarında problemlere sebep olan haşerelerin başında sivrisinekler, karasinekler ve fareler gelir. Bunları kene, pire vb. haşerelerin oluşturduğu problemler takip eder. Şehir ilaçlaması aşağıdaki başlıklar altında ele alınır:

1. Larva Mücadelesi
2. Ergin Mücadelesi
2.1. Sivrisinek Mücadelesi
2.2. Karasinek Mücadelesi
3. Rezidüel Mücadele
3.1. Hamamböceği, Kene vb. Mücadelesi
3.2. Fare Mücadelesi

1. Larva Mücadelesi
Larva mücadelesinin ilk ve en önemli etabını fiziksel mücadele oluşturur. Bu amaçla lastikler, şişeler, kovalar gibi sivrisinek larvalarının gelişip büyüyeceği küçük su birikim kaynaklarının doğadan toplanması ve içlerindeki suyun dökülerek bu üreme alanlarının olabildiğince azaltılması gerekir. Göl ve göletler gibi ilaç uygulamasının mümkün olmadığı alanlara İl Sağlık Bakanlığı bilgisi dahilinde sivrisinek balığı aşılaması uygulanabilen en iyi biyolojik mücadele yöntemidir. Fiziksel ve biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanamadığı fosseptik, havuz gibi durgun su bulunduran alanlarda hava sıcaklığının 13 oC’ye ulaşmasıyla ilaç uygulaması başlatılır. Uygulanan ilacın özelliklerine bağlı olarak 15, 20 … günlük veya daha fazla periyotlarda hava sıcaklığı 13 oC’nin altına düşene kadar larvasit uygulaması devam eder.

2. Ergin Mücadelesi
2.1. Sivrisinek Mücadelesi
Sivrisinek erginleri ile mücadele günün iki farklı zaman aralığında gerçekleştirilir. Bunlardan ilki erginlerin aktif oldukları alacakaranlık ve karanlık dönemdir. Bu zaman aralığında ULV cihazları ile sokak ilaçlaması yapılır. İkinci mücadele erginlerin dinlenme halinde oldukları aydınlık dönemde yapılır. Bu zaman aralığında yeşillik alanlar, köprü altları ve logarlar gibi karanlık ve nemli alanlar ilaçlanır.

2.2. Karasinek Mücadelesi
Çürümekte olan tüm organik atıklar karasinek larvalarının geliştikleri ve büyüdükleri alanlardır. Karasinek üremesini minimum düzeyde tutmak ve sonrasında erginlere karşı ilaç uygulaması yapmak en akılcı yöntemdir. Üremenin minimum düzeyde tutulması için en başarılı yöntem fiziksel mücadeledir. Üretilen tüm organik atıklar (büyükbaş ve küçükbaş atıkları, organik evsel atıklar vs.), karasinek erginlerinin temasını engelleyecek şekilde dış ortamdan izole edilmelidir. Bu sayede hem erginlerin atık üzerine yumurta bırakması hem de atık içerisinde bulunan larvaların uçuşu engellenmiş olur. Karasinek erginleri için ise ilaç uygulaması gerekmektedir.

3. Rezidüel (Kalıcı) Mücadele
3.1. Hamamböceği, Kene vb. Mücadelesi
Hamamböceği, kene vb. mücadelesi şikayet üzerine değerlendirilen ve kalıcı ilaç formulasyonlarının kullanıldığı bir yöntemdir.

3.2. Fare Mücadelesi
Fare ilaçlaması populasyon büyüklüğüne, sıcaklık değişimlerine ve besin ihtiyacına bağlı olarak değişiklik gösteren bir mücadele yöntemidir. Bu mücadele tipinde ilaçlama yapılacak yerlerin özelliklerine göre doğru ilaç formu seçimi ilaçlama etkinliği için önemlidir.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir